อำเภอหนองแค

สมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

กรมการพัฒนาชุมชน
[caption id="attachment_1349" align="alignnone" width="640"] สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563[/caption]
อำเภอหนองแค

หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฎิบัติธรรมแปลงผัก ณ.วัดโคกมะตูม

กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค ดำเนินโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก” ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานเปิดโครงการฯ และถวายเมล็ดพันธุ์ผัก แด่พระครูวิทิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เพื่อใช้ปลูกแจกจ่ายขยายผล แก่ประชาชนต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์วัดโคกมะตูม, หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สระบุรี,หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองแค,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอหนองแค,เหล่ากาชาดอำเภอหนองแค,กำนันตำบลหนองไข่น้ำ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ, ผู้นำชุมชน ,ชมรมวัฒนธรรม,ผู้นำ อช.,อสม., องค์กรสตรี,สำนักงานคุมประพฤติ และประชาชน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว มากกว่า 5ชนิด อาทิเช่น ตะไคร้ กระเพรา พริก ผักบุ้งจีน มะเขือ มะนาว โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อใช้พื้นที่ของวัดปลูกผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 2.เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรอบบริเวณวัดได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถนำไปประกอบอาหาร บริโภคในครัวเรือนและสนับสนุนในกิจกรรมตั้งโรงทานของทางวัดโคกมะตูมได้อีกด้วย ภาพ/ข่าว /นางสาวญาดา ศริพงษ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อำเภอหนองแค

องค์กรสตรีอำเภอหนองแค มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค

กรมการพัฒนาชุมชน
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 องค์กรสตรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2500 ผืน ให้กับนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่โคโรน่า( covid-19) ภาพ/ข่าว นางสาวญาดา ศริพงษ์ อาสาพัฒนา (อสพ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ "โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก"

วันที่ ๘ พค.๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี อนุญาตให้ นายสุริยัน ศิริดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งวัดปฏิบัติธรรมในแปลงผัก  ณ วัดหนองพลับ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองฯผวจ.สระบุรี เป็นประธานฯ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ...ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๕ น.นายศราวุธ  สุวรรณจูฑะ  นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ให้สัมภาษณ์ ประชาสัมพันธ์ ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี.......ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี นายอำเภอแก่งคอย พัฒนาการอำเภอ ๑๓ อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  และผู้เข้าร่วมงานฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๐ คน
อำเภอหนองแค

โครงการสร้างแหล่งอาหารและภูมิคุ้มเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19)

กรมการพัฒนาชุมชน
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรสตรีอำเภอหนองแค ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการนี้นางจิรพรรณ สุขชาญชัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมมอบพันธุ์ผักแก่ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรสตรีระดับตำบล และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๘ ตำบล เพื่อนำไปขยายผลในระดับครัวเรือนในพื้นที่ต่อไป จากนั้นนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด Kick off โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ณ ห้องประชุมองค์กรสตรีหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองแค ให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัย และกิจกรรมสาธิตเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัส และ P.M.2.5 นางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองแค นำโดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนา สตรีอำเภอหนองแค จัดดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันตนเองและสังคมจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) กลุ่มเป้าหมายในจุด Kick off ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล โคกแย้ ตำบลหนองจรเข้ ตำบลกุ่มหัก และตำบลหนองแค และจะดำเนินการใน ระดับตำบลที่เหลืออีก 14 ตำบล ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักการป้องตนเองจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) สามารถดูแลสังคมได้ และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในครัวเรือน และเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน และขยายผลสู่สมาชิกสตรีในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ