ข่าวประชาสัมพันธ์

นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯสพจ.สระบุรี ร่วมเป็นกรรมการประกวดแม่ดีเด่น ณ ม.5 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน พร้อมติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 18 พ.ค.59