ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสระบุรี รวมพลังสตรี แต่งกายชุดผ้าไทย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระบุรี รับรายงานตัวลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระบุรี