ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼🌼🌼 พช.สระบุรี เข้ารับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 🌼🌼🌼

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼🌼🌼 พช.สระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565🌼🌼🌼

ข่าวประชาสัมพันธ์

🌼🌼🌼 จังหวัดสระบุรี ถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 🌼🌼🌼