ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระบุรี ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.สระบุรี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระบุรี ร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง “ แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี