ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปีที่ 67 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระบุรีจับมือ ปตท. สนับสนุนเงินกว่า 830,000 บาท ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคน ลดต้นทุนด้านการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนำรอยยิ้มสู่เกษตรและชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งความสุขและรอยยิ้ม สื่อสารออกไป วิกฤตเศรษฐกิจหรือโควิด -19 ก็ไม่ทำให้เรายิ้มน้อย คุณภาพชีวิตถดถอย “รวมพลังสร้างรอยยิ้ม กลับคืนให้ชุมชน ผักยิ้มได้ คนยิ้มได้ คุณภาพชีวิตดี๊..ดี ” @ที่นี่..ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว