พช.สระบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

🌻🌻พช.สระบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 🌻🌻
🎯วันที่ 16 พฤศจิกายน 256📢เวลา 09.00 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และนางสาววนิดา วินฉ้วน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี ดำเนินการปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด เช่น กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง มะเขือ พริก จิงจูฉ่าย สะระแหน่ แมงลัก โหระพา ผักชีใบเลื่อย และถั่วฝักยาว สีม่วงสิรินธร ณ บริเวณแปลงผัก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” สร้างกระแสรณรงค์ปลูกผักสวนครัว ผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” “ผู้นำต้องทำก่อน” ทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงพืชสมุนไพร จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ขยายพันธุ์และขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อสานพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยา สู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดทักษะวิถีชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้นในระดับครัวเรือน รอดพ้นจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🖋📷ภาพ : ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#Change for good
#สถานีข่าวCNSสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)