🌼🌼🌼 พช.สระบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 🌼🌼🌼

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางงามตา สิงห์สูง ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
#กรมการพัฒนาชุมชน 🌼
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💐
#Change for good 🌼
#สถานีข่าวCNSสระบุรี 💐
#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี 🌼

(Visited 1 times, 1 visits today)