พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอานนท์ สุพรรณพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีพระครูพัฒนาปัญญานุโยค เจ้าอาวาสวัดหงษ์ดาราวาส นายอุดร สารคม ข้าราชการเกษียณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา พร้อมทีมงานฯ ร่วมให้การสนับสนุนฯ ณ วัดหงษ์ดาราวาส ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี
⭐️กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 โดยจังหวัดสระบุรี จำนวน 17 วัด ในพื้นที่ 13 อำเภอ
2.ระยะที่ 2 สืบสานการพัฒนาจิตและปัญญาโดยหลักศาสนา
3.ระยะที่ 3 บ้าน วัด รัฐ สานพลังพัฒนาต่อเนื่อง ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 โดยสนับสนุนการดำเนินการต่อเนื่องทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 525 วัด
🔹โดยให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดห้วงระยะเวลา พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ
✍🏻ในการนี้ นายอุดร สารคมและนายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้ให้คำนิยามในการต่อยอดโครงการฯ ว่า “สายน้ำแห่งความหลัง และความหวัง” เพื่อให้วัด ชุมชน ประชาชน อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
#สถานีข่าว CNs สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)