โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมพบปะกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดสระบุรี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถดำเนินการผลิตได้
โดยมีนางจิรพรรณ สุขชาญไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ปี 2563 และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 กลุ่ม เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ในวันนี้ นายยงยุทธ นิลเปล่งแสง กรรมการผู้จัดการบริษัท ตานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการสอนทำสายคล้องหน้ากากอนามัน ต่างหู ข้อมือ จากเศษผ้าเหลือใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 กลุ่ม
#สถานีข่าว CNS สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)