กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีฯ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เยือนสระบุรีมอบถุงยังชีพ 600 ชุด เติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 600 ชุด แก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางธนัญญา มากท้วม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.18 นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้ร่วมกิจกรรรมตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อส่งมอบความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีให้กับพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี
“โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะสภาสตรีแห่งชาติฯ นำโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซึ่งมีความจงรักภักดีและมีความปรารถนาดี ได้มาเชิญชวนกรมการพัฒนาชุมชน ให้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปร่วมมอบของตามจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และท่านนายกเหล่ากาชาดฯ ได้ประสานงานให้กับผมในฐานะที่เคยมารับใช้ประชาชนที่จังหวัดสระบุรี ได้มีโอกาสเดินทางมาส่งมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนมาโดยตลอด และพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในท้องถิ่นต่างๆ มากมาย สภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้มีโอกาสในการสนองพระราชดำริความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกร เราทุกคนสามารถน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้ โดยการช่วยกันดูแลครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่มีความสุข เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆ ต่อไป”

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบถุงยังชีพ แก่พี่น้องชาวสระบุรีในวันนี และขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสระบุรีในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งจังหวัดสระบุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 นานมากว่า 90 วันแล้ว สภาสตรีแห่งชาติขอร่วมเป็นพลังในการก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เดินทางไปยังหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าและการทอผ้าไทยพวนสระบุรี และพิธีมอบทุนอุปการะเด็กและถุงกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ “กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่” (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) จำนวน 25 ราย ทุนละ 1,500 บาท และของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อเป็นทุนให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสโดยมีนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงานต่ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าว “เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือน ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
#สถานีข่าว CNS สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)