พัฒนาการอำเภอวังม่วง นำทีมเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ฯ ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี#
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง นำโดย นางสาวงามตา สิงห์สูง พัฒนาการอำเภอวังม่วง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จำนวน 3 ตำบล ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ฯ ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยแบ่งช่วงเวลา เป็น 2 ช่วง เวลา 09.00 – 12.00 น และ เวลา 13.00 – 16.30 น. มีลูกหนี้ให้ความสนใจแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้ จำนวน 45 กลุ่ม การดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโคโรนาไวรัส COVID – 19

ภาพและข่าวโดย นายอนันต์ โสภากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังม่วง. จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)