พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท นำทีม ลงพื้นที่เตรียมจัดโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก จังหวัดสระบุรี”

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี🌻🌻🌻
📢📢 วันที่ 21 พค 2563 นางสุคนธ์ ชูทิพย์ พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วย พัฒนากร/กำนัน /ผู้นำชุมชน /พระอาจารย์วัดถ้ำกระบอก ได้ร่วมกันวางผังการปลูกผักสวนครัว เพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด ปฏิบัติธรรมในแปลงผัก จังหวัดสระบุรี” โดยจัดเว้นระยะห่างการปลูก social distancing, ให้เป็นไปตามมาตรการ พ.ร.ก. โควิด 19 และเตรียมขยายแปลงผัก พืช,นำต้นอ่อนอนุบาลต่อยอด โดยมีวัตถุประสงค์ใช้พื้นที่ของวัดปลูกผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหารในชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 ส่งเสริมให้ครัวเรือนรอบวัด ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน ซึ่งนายอำเภอพระพุทธบาท มอบหมายให้ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรพื้นที่ ผู้นำชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งจะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พค 2563 เวลา 08.00 น.
ภาพ/ข่าว โดย นางสาวชมัยภรณ์ วนวาสี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)