สพจ.สระบุรี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ครั้งที่ 3/2563 ณ วัดศรัทธาประชากร (เขารวก) อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

 
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวมัชฌิมา ไทยศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดการ ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 3/263 ในการนี้ได้มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ครบรอบ 51 ปี ประจำปี 2563 ณ วัดศรัทธาประชากร(เขารวก) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เข้าร่วมประชุมจำนวน 26 คน จากทั้ง 13 อำเภอ
(Visited 1 times, 1 visits today)