พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิต สมัยคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายคำพอง วรรณวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวจารุวรรณ คล่องตา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิต สมัยคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรีโดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)