โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (QUADRANT D)

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (QUADRANT D)

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น นางสาวนันทนา หวังทรงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายคำพอง วรรณวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (QUADRANT D)ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้าง     แบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพ จากจังหวัดชัยภูมิ จันทบุรี ปราจีนบุรี  และศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 ราย (รุ่นที่  7-8) ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียน OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)