พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(QUADRANT D)

เข้าชม 65 ครั้ง
Share

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(QUADRANT D)

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น นางสาวนันทนา หวังทรงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ คล่องตา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(QUADRANT D) ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพ จำนวน 50 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณโรงเรียน OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)