จัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี : วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการบริการจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมืองสระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดโครงการและมอบแนวทางการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ นางจิรพรรณ สุขชาญไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ นายคำพอง  วรรณวัติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี วิเคราะห์สถานการณ์หนี้กองทุนบทบาทสตรี เทคนิคการบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสำนักงานธนาคาร ธกส.  จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)