สระบุรี : ขับเคลื่อน OTOP Mobile

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี : วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สระบุรี ณ ศูนย์โอทอปคอมแพล็กซ์ พุแค สระบุรี  โดยมีนางจิรพรรณ สุขชาญไชย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP  กรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน OTOP Mobile การจัดทำแผนหาสถานที่จำหน่าย  กำหนดวัน ผู้รับผิดชอบในการขนย้ายอุปกรณ์ การรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)