รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากส่วนกลาง

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี: วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำประชาชน ข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานพิธีเอนกประสงค์หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นางสาวนันทนา  หวังธงชัยเจริญ  พัฒนาการจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจแต่งเครื่องแบบเต็มยศ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากส่วนกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุฑูต และกงสุลต่างประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล และช่วงเวลา 19.00-19.30 น.  มีการถ่ายทอดการแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)