พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำฆ้อง  กลอง ระฆังฯ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำฆ้อง  กลอง ระฆังฯ  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี    นางสาวนันทนา   หวังธงชัยเจริญ  พัฒนาการจังหวัดสระบุรี  พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว   สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)