งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี: วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวนันทนา  หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ลงแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 3 แสนตัว และร่วมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนที่พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองร่วมงาน กว่า 3,000 คน สถานีข่าว CNS สระบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)