กพสจ.สัญจร

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี (กพสจ.) ประชุม กพสจ.สัญจร ครั้งที่1/62 ณ ห้องประชุมอำเภอพระพุทธบาท โดยได้รับเกียรติจากนายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท ได้มาพบปะและกล่าวต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)