วิสัยทัศน์ " เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

13/02/63

13:59 น.

นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. นายวรงค์ แสงเมือ [...]

13/02/63

13:51 น.

ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแจ่มนาที มลิ [...]

06/02/63

17:45 น.

โครงการ ททท (ทำทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคลองมะเกลือ “นายนกแก้ว สุขเกษม” ณ บ้านเลขที่ 26/2 ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

📢📢📢มาแล้วววจ้าาาาา📢📢📢วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เ [...]

04/02/63

14:19 น.

ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

                ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร [...]

29/01/63

13:42 น.

สพจ.สระบุรี และสพอ.ร่วมให้การต้อนรับ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี

🌻🌻วันที่28มกราคม2563 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาก [...]

13/02/63

13:59 น.

นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. นายวรงค์ แสงเมือ [...]

13/02/63

13:51 น.

ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแจ่มนาที มลิ [...]

06/02/63

17:45 น.

โครงการ ททท (ทำทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคลองมะเกลือ “นายนกแก้ว สุขเกษม” ณ บ้านเลขที่ 26/2 ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

📢📢📢มาแล้วววจ้าาาาา📢📢📢วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เ [...]

04/02/63

14:19 น.

ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

                ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร [...]

29/01/63

13:42 น.

สพจ.สระบุรี และสพอ.ร่วมให้การต้อนรับ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี

🌻🌻วันที่28มกราคม2563 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาก [...]

13/02/63

13:59 น.

นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. นายวรงค์ แสงเมือ [...]

13/02/63

13:51 น.

ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแจ่มนาที มลิ [...]

06/02/63

17:45 น.

โครงการ ททท (ทำทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคลองมะเกลือ “นายนกแก้ว สุขเกษม” ณ บ้านเลขที่ 26/2 ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

📢📢📢มาแล้วววจ้าาาาา📢📢📢วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เ [...]

04/02/63

14:19 น.

ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

                ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร [...]

29/01/63

13:42 น.

สพจ.สระบุรี และสพอ.ร่วมให้การต้อนรับ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี

🌻🌻วันที่28มกราคม2563 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาก [...]

13/02/63

13:59 น.

นายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00น. นายวรงค์ แสงเมือ [...]

13/02/63

13:51 น.

ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแจ่มนาที มลิ [...]

06/02/63

17:45 น.

โครงการ ททท (ทำทันที) เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านคลองมะเกลือ “นายนกแก้ว สุขเกษม” ณ บ้านเลขที่ 26/2 ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

📢📢📢มาแล้วววจ้าาาาา📢📢📢วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เ [...]

04/02/63

14:19 น.

ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

                ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร [...]

29/01/63

13:42 น.

สพจ.สระบุรี และสพอ.ร่วมให้การต้อนรับ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 31 มกราคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี

🌻🌻วันที่28มกราคม2563 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาก [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ส่วนกลาง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ดูทั้งหมด