ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายไพบูลย์ บูรณสันติ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสระบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2560 / 10.00 น.

งาน ” พลังสตรีไทยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 3″เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560″และ”วันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2560”

วันนี้ (18 ส.ค.60) เวลา 09.30 น.นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิร [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

22 สิงหาคม 2560 / 09.44 น.

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 – 2564

คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3149/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560 – 2564

ลิงค์แบนเนอร์