วิสัยทัศน์ " เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

16/01/63

11:12 น.

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ [...]

16/01/63

11:12 น.

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ [...]

16/01/63

11:12 น.

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ [...]

16/01/63

11:12 น.

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ส่วนกลาง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ดูทั้งหมด