วิสัยทัศน์ " เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

06/12/62

17:22 น.

ครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

  วันที่​ 6​ ธ.ค.​ 2562​ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

25/11/62

17:04 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00น. นางสาวนันทน [...]

06/12/62

17:22 น.

ครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

  วันที่​ 6​ ธ.ค.​ 2562​ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

25/11/62

17:04 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00น. นางสาวนันทน [...]

06/12/62

17:22 น.

ครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

  วันที่​ 6​ ธ.ค.​ 2562​ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

25/11/62

17:04 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00น. นางสาวนันทน [...]

06/12/62

17:22 น.

ครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

  วันที่​ 6​ ธ.ค.​ 2562​ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาช [...]

25/11/62

17:04 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00น. นางสาวนันทน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ส่วนกลาง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ดูทั้งหมด