วิสัยทัศน์ " เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔ "

ข่าวประชาสัมพันธ์

26/03/63

10:03 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน [...]

23/03/63

14:11 น.

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัท ศรีจตุทรัพย์ จำกัดจัดประชัมนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัรฑ์/บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowleadge-Based OTOP : KBO)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี# วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา [...]

17/03/63

12:45 น.

สพจ.สระบุรี เชิญเจ้าหน้าที่อำเภอเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ ประจำปี 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช.

    วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสา [...]

26/03/63

10:03 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน [...]

23/03/63

14:11 น.

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัท ศรีจตุทรัพย์ จำกัดจัดประชัมนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัรฑ์/บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowleadge-Based OTOP : KBO)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี# วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา [...]

17/03/63

12:45 น.

สพจ.สระบุรี เชิญเจ้าหน้าที่อำเภอเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ ประจำปี 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช.

    วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสา [...]

26/03/63

10:03 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน [...]

23/03/63

14:11 น.

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัท ศรีจตุทรัพย์ จำกัดจัดประชัมนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัรฑ์/บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowleadge-Based OTOP : KBO)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี# วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา [...]

17/03/63

12:45 น.

สพจ.สระบุรี เชิญเจ้าหน้าที่อำเภอเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ ประจำปี 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช.

    วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสา [...]

26/03/63

10:03 น.

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน [...]

23/03/63

14:11 น.

คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดสระบุรีร่วมกับบริษัท ศรีจตุทรัพย์ จำกัดจัดประชัมนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัรฑ์/บรรจุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowleadge-Based OTOP : KBO)

#มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรี# วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา [...]

17/03/63

12:45 น.

สพจ.สระบุรี เชิญเจ้าหน้าที่อำเภอเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการผู้ใช้ ประจำปี 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช.

    วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ส่วนกลาง

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ดูทั้งหมด