ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยโรจน์ ธนสันติ

พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สระบุรีและออกแบบ/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดีย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สระบุรีและออกแบบ/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดีย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์ม

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สระบุรีและออกแบบ/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดีย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สระบุรีและออกแบบ/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเซียลมีเดีย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)